Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
 

 

P.S Некоторые лекции отсутствуют т.к были утеряны

СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Навчальний посібник

 

 

УДК [929+930] (07)

ББК (63.1+63.2) р 30

Г 70

 

Г 70Горохівський П.І. Спеціальні історичні дисципліни: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання. Вид. 2-е зі змінами і доп. / П.І. Горохівський. – Умань: РВЦ „Софія”, 2012. – 277 с.

 

Рецензенти:

Морозов А.Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою новітньої історії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

Ладиченко Т.В, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання історії та суспільствознавчих дисциплін Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 

Рекомендовано до друку на засіданні ради інституту філології і суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Протокол №2 від 10 січня 2011 р.

 

У посібнику відповідно до навчальної програми визначено суть і завдання спеціальних історичних дисциплін, теми лекційного курсу, основні положення кожної дисципліни.

Розраховано на студентів спеціальності „Історія та правознавство”.

 

 

© Горохівський П.І., 2011

© ПП Жовтий О.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………..4

ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП ДО КУРСУ……………………………………………….6

ЛЕКЦІЯ 2. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО………………………………………….15

ЛЕКЦІЯ 3. ПАЛЕОГРАФІЯ………………………………………………….22

ЛЕКЦІЯ 4. КИРИЛІВСЬКЕ ПИСЬМО ТА ЙОГО РОЗВИТОК……………28

ЛЕКЦІЯ 5. МАТЕРІАЛИ ТА ЗНАРЯДДЯ ПИСЬМА………………………39

ЛЕКЦІЯ 6. ДИПЛОМАТИКА …………….....................................................50

ЛЕКЦІЯ 7. ІСТОРИЧНА ХРОНОЛОГІЯ …………………………………...68

ЛЕКЦІЯ 8. ТИПИ КАЛЕНДАРНИХ СИСТЕМ ……………………………78

ЛЕКЦІЯ 9. ІСТОРІЯ СХІДНОСЛОВЯНСЬКОГО ЛІТОЧИСЛЕННЯ…….90

ЛЕКЦІЯ 10. ІСТОРИЧНА МЕТРОЛОГІЯ…………………………………100

ЛЕКЦІЯ 11. МІРИ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ У ХVІІІ–ХХ СТ….113

ЛЕКЦІЯ 12. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СФРАГІСТИКИ………………….121

ЛЕКЦІЯ 13. ПЕЧАТКИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО…………………….127

ЛЕКЦІЯ 14. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ГЕРАЛЬДИКИ…………………...141

ЛЕКЦІЯ 15. ФОРМАЛЬНА ГЕРАЛЬДИКА……………………………….150

ЛЕКЦІЇ 16. НУМІЗМАТИКА……………………………………………….159

ЛЕКЦІЯ 17. БОНІСТИКА…………………………………………………..177

ЛЕКЦІЯ 18. ФАЛЕРИСТИКА………………………………………………189

ЛЕКЦІЯ 19. ВЕКСИЛОЛОГІЯ ……………………………………………..201

ЛЕКЦІЯ 20. ОНОМАСТИКА……………………………….........................214

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...252Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1051. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия