Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Особливості сільськогосподарського виробництва
ТЕМА 5. Особливості сільськогосподарського виробництва та склад статей витрат

 

5.1. Особливості сільськогосподарського виробництва.

5.2. Групування витрат за об’єктами і статтями.

5.3. Облік витрат, які підлягають розподілу.

5.4. Послідовність розрахунку собівартості продукції, робіт та послуг.

5.5. Синтетичний і аналітичний облік витрат та виходу сільськогосподарської продукції .

Особливості сільськогосподарського виробництва

 

Сільське господарство має ряд особливостей, які необхідно враховувати при організації бухгалтерського обліку:

1. Земля - один із основних за­собів виробництва. У промисловості вона - лише територія, на якій розташоване підприємство.

На відміну від інших засобів, які у процесі виробництва поступово зношуються, внаслідок чого їх через певний про­міжок часу необхідно замінювати новими, земля є незамін­ним засобом виробництва. При раціональному викорис­танні вона не тільки не зношується, а навпаки - підвищує свою родючість. В той же час, земля не є об’єктом амортизації (п. 22, П(С)БО 7).

До складу сільськогосподарських угідь, на яких вирощується продукція відносяться рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження (сади, ягідники, виноградники).

2. Виробничий цикл у рослинництві і тваринництві продовжується тривалий час: до року (зернові культури), більше року (вирощування і відгодівля тварин), і навіть кілька років (вирощування багаторічних насаджень). Внаслідок цього на кінець звітного року є значні залишки незавершеного виробництва. Таким чином, щоб правильно обчислити собівартість продукції необхідно вести облік виробничих витрат як за окремими об'єктами (культурами, видами робіт) у розрізі калькуляційних статей, так і за роками їх списання.

3. Сезонність надходження продукції рослинництва тобто, продукція надходить протягом року нерівномірно. Тому фактична собівартість продукції рослинництва і тваринництва обчислюється не щомісяця, а лише один раз у кінці звітного року. У зв’язку з цим, облік отриманої продукції та її використання ведеться протягом року за плановою собівартістю, яка в кінці року коригується до рівня фактичної.

Сезонність виробництва сповільнює оборот обігових коштів та викликає нерівномірну їх потребу на протязі року. Для покриття сезонної їх нестачі потрібні значні кредити.

4. У сільськогосподарському виробницт­ві не вся вироблена продукція може бути товарною. Частина її використовується для поновлення процесу виробництва (зерно для сівби, телиці для ремонту основного стада тощо). Тому необхідно налагодити чіткій облік і контроль за використанням цієї продукції.

5. У сільському господарстві від однієї сільськогосподарської культури або виду тварин, як правило, надходить декілька видів продукції. Тому, при обчисленні фактичної собівартості цих видів продукції необхідно правильно (за рекомендованою методикою) роз­поділяти витрати між основною, суміжною і побічною про­дукцією .

6. Облік основного стада тварин ведеться у складі основних засобів і на їх вартість нараховується амортизація. Вибракувані з основного стада та поставлені на відгодівлю тварини дооцінюються до справедливої вартості.

7. Вплив природних (засуха), біологічних та агробіологічних факторів на вихід продукції.Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 74. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия