Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Час: 2 години. Навчальні питання: Значення прикладної соціології для вивчення суспільства
Навчальні питання:

  1. Значення прикладної соціології для вивчення суспільства.
  2. Методи прикладних досліджень.
  3. Програма соціологічного дослідження.
  4. Соціологічна вибірка та її види.
  5. Підготовка анкети та головні вимоги до неї.

 

Теми рефератів:

1. Методологічні стратегії та категорії соціології.

2. Соціологічні знання: факт, проблема, гіпотеза, теорія.

3.Соціальне проектування та соціально-інженерна діяльність. Соціальні технології.

 

 

Проблемні питання:

1. У чому специфіка і завдання конкретних соціологічних досліджень?

2. Дайте характеристику програми соціологічного дослідження.

3. Які Ви знаєте методи соціологічного дослідження і в чому їх специфіка?

4. Назвіть типи соціологічних досліджень і їх особливості.

5. Які Ви знаєте основні етапи соціологічного дослідження?

6. Які Ви знаєте методи і способи збору соціологічної інформації?

7. У чому специфіка і завдання анкетного опитування?

8. Які сфери діяльності інститутів права підлягають соціологічному аналізу?

9. Як визначити об'єм і спосіб формування вибіркової сукупності?

 

Навчально-методична література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України.

2.Конституція Автономної Республіки Крим.

3. Закон України “Про міліцію” (23.01.1993 р.).

4. Закон України “Про національні меншини в Україні” (25.06.1996 р.).

5. Загальна декларація прав людини (1948 р.).

6. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини (1950 р.).

 

Навчальні посібники, підручники, наукові видання

1.Бандурка О.М., Соболєв В.О., Рущенко І.П., Ярмиш О.Н. Соціологічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ. – Харків, 1996.

2. Веріго І.М., Демичева А.В., Ревіна Г.В., Соболь Л.В. Опитування як провідний метод соціологічного дослідження: Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: Юрид.акад. МВС, 2004.

3. Воецкая Т.В. Основы социологии. Материалы к лекциям. – Одесса, 1995.

4. Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. – М., 2000.

5. Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов. – М., 1999.

6. Лапаева В.В. Социология права. – М., 2000.

7. Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: Навч. пос. – К., 2008.

8. Некрасов А.И. Основы социологии: Конспект лекций. – Харьков, 2002.

9. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. – К., 1996.

10. Піча В. М. Соціологія: Загальний курс. – К., 2000.

12. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. – К., 2004.

13. Рущенко И.П. Социология. Курс лекций. – Харьков, 1996.

14. Свеженцева Ю.А., Соболев В.А., Рущенко И.П., Тонков Е.Е., Диденко В.И. Доверие милиции и латентная преступность: взгляд украинских и российских исследователей. – Харьков, 2002.

15. Соціологія. Підручник для вищої школи / Волович В.І., Головченко Г.Г., Горлач М.І. та ін. – Х.: Фактор, 2006.

16. Швецова А.В. Національний характер як феномен культури. – Сімферополь, 1999.

17. Якуба Е.А. Социология. Учебное пособие для студентов. – Харьков, 1996.

 

 

План семінарського заняття №4,5Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 67. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия