Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Векторний добуток векторів і його властивості
Введемо спочатку поняття орієнтації трійки векторів.


 

Рис. 3.26. Види трійок векторів (права й ліва)

Нехай дано три некомпланарних вектори а, Ь, с із загальним початком, перелічених у визначеному порядку: перший - а, другий - Ь, третій - с.

Трійка некомпланарних векторів а, Ь, с називається право орієнтова­ною або просто правою, якщо з кінця третього вектора найкоротший поворот від першого до другого видний проти годинникової стрілки. У противному ви­падку трійку векторів називають лівою, у цьому випадку якщо ми будемо диви­тися з кінця вектора с, то найкоротший поворот від а до Ь здійснюється за ру­хом годинникової стрілки.

Векторним добутком векторів а і Ь називається новий вектор с, що за­довольняє умовам:

1. Довжина вектора с дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах а і Ь.

2. Вектор с перпендикулярний площини цього паралелограма.


3. Вектор с спрямований так, що вектори а й Ь утворять праву трійку векторів.


 

а

Рис. З.27. Векторний добуток векторів

Векторний добуток векторів а і Ь позначається символом а х Ь. Якщо хоча б один зі співмножників дорівнює нулю, то векторний добуток за визна­ченням вважають таким, що дорівнює нулю.

Векторний добуток має наступні властивості:

1. З визначення випливає, що величина векторного добутку чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах, і, отже, знаходиться


 

 


• sin (ab
a x b
• sin (.
a
a

за формулою:


 

 


пар.

Таким чином, площа паралелограма побудованого з векторів a і b: a • b • sin p. А площа трикутника побудованого з векторів a і b:


 

 


s = 1

• sin (.
a

тр-ка. 2


 

 


2.Скалярний множник можна виносити за знак векторного добутку, тобто для будь-якого числа X і будь-яких векторів а і Ь:

А (а х Ь ) = (а )х Ь = а х(АЬ).

3. Для будь-яких векторів а, Ь, с має місце рівність: а х(Ь + с) = а х Ь + а х с.

4. При перестановці співмножників векторний добуток змінює свій знак: а х Ь = -Ь х а.

дхї


 


 

іхд

Рис. 3.28. Зміна знаку при перестановці співмножників

5. Векторний добуток двох векторів дорівнює нульовому векторові тоді й тільки тоді, коли один зі співмножників дорівнює нулю або вектори колінеар­ні.Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 130. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.388 сек.) русская версия | украинская версия