Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації щодо роботи з модулем
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РЕСУРС

СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ

Тематичний план змістового модуля

№ теми Назва теми Усього годин Лекції Практичні заняття Самостійна та індивідуальна робота
4.4 Методично-організаційні основи сенсорного розвитку молодших школярів
  Разом за змістовим модулем 3

Навчальні цілі: схарактеризувати сучасний методично-організаційний потенціал удосконалення перцептивних процесів учнів 1–4 класів.

Ключові поняття: наочні, практичні, словесні методи навчання перцепції; урочні та позаурочні форми навчання перцепції; фронтальна, групова, парна, індивідуальна форма навчально-перцептивної діяльності; засоби навчання перцепції.

У результаті опанування навчальної дисципліни студент має

знати: сутність понять «методи», «форми», «засоби» навчання перцепції;

уміти: класифікувати методи навчання перцепції за джерелом сенсорної інформації; конструювати окремі прийоми і методи організації перцептивної діяльності учнів; проектувати сенсорно спрямовані фрагменти уроків відповідно до їхньої теми та цільових завдань; визначати доцільність використання засобів навчання у формуванні в учнів різних видів сприймання.

Методичні рекомендації щодо роботи з модулем

Під час опрацювання лекційного матеріалу та вивчення першоджерел з теми «Методично-організаційні основи сенсорного розвитку молодших школярів» зверніть увагу на таку провідну ідею: методично-організаційні ресурси вдосконалення сенсорики учнів охоплюють широкий спектр дидактичних упливів, які реалізуються через методи, форми, алгоритми і засоби навчання перцепції, спрямовані на засвоєння учнями адаптованої інформації про зовнішні властивості предметів і явищ дійсності, організацію способів обстеження різноманітних об’єктів сприймання.

Готуючись до практичних занять:

ознайомтесь з планом їх проведення, продумайте аргументовані відповіді та підготуйте стислі тези виступу з кожного питання;

для самостійного вивчення питання «Використання мультимедійних технологій у формуванні перцепції молодших учнів» проаналізуйте програмні навчальні посібники (Математика. 1 клас : метод. посіб. / [за ред. В. М. Салтишевої]. – Рівне : Контур плюс, 2009. – 33 с., компакт-диск; Мистецтво. 1 клас : пед. програм. засіб. – Рівне : Контур плюс, 2008. – компакт-диск; Музичне мистецтво. 1 клас : пед. програм. засіб. – Рівне : Контур плюс, 2007. – компакт-диск; Образотворче мистецтво. 1 клас : пед. програм. засіб. – Рівне : Контур плюс, 2009. – компакт-диск; Трудове навчання. 1–4 класи : метод. реком. [для загальноосвіт. навч. закл.]. – К. : ДП ІПІТ, 2008. – 28 с., компакт-диск; Українська мова. 1 клас : метод. посіб. / [за ред. В. М. Салтишевої]. – Рівне : Контур плюс, 2010. – 30 с., компакт-диск); охарактеризуйте їх можливості в аспекті формування чуттєвих процесів дитячої особистості; оформіть результати Вашої роботи у вигляді письмового повідомлення;

напишіть реферати на тему: «Застосування прийомів полісенсорного обстеження в навчанні першокласників письма» (змістові варіанти: у розвитку просторового сприймання першокласників; фонематичного сприймання першокласників);

визначте можливі способи виконання практичних завдань.

Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання для самоперевірки з кожної теми модуля, підготуйтесь до контрольної роботи за наданими зразками тестових завдань.Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 168. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия