Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методи визначення показників якості технічної продукції
Для оцінки показників обладнання використовують методи, які можна поділити на дві групи:

1) за способом отримання інформації (вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий);

2) за джерелами отримання інформації (традиційний, експерт­ний, соціологічний).

Так, вимірювальний метод грунтується на інформації, яка до­бувається за допомогою технічних вимірювальних засобів. Реєстраційний засіб використовує ту інформацію, яка здобута шляхом підрахунку числа визначених подій, предметів або витрат (відмов устаткування, витрат на ремонт, тощо). Органолептич­ний метод базується на інформації, яку отримують як результат дії органів почуття (зору, слуху, нюху, дотику та смаку) і залежної від здібностей, кваліфікації та навичок осіб-контролерів. Розра­хунковий засіб застосовують при обробці інформації за допомо-

гою теоретичних та емпіричних залежностей. Визначення значень показників якості виконується при традиційному заході уповно-важенними особами експертних та обчислювальних підрозділів (лабораторій, дослідницьких станцій, конструкторських відділів) організацій та підприємсв. При експертному методі — групою спеціалістів-експертів; при соціологічному — фактичними чи по­тенціальними споживачами продукції шляхом опитування.

Оцінку рівня якості продукції проводять диференціальними, комплексними та інтегральними методами.

При диференціальному — визначають поодинокі показники якості підконтрольної машини та її базової моделі (аналоги)

відповідно (i=1,2,….n), що визначають рівень якості безрозмірним (відносним) показником (наприклад для технічної продуктивності) або (наприклад для питомої енергоємності). Інакше кажучи обирають ту форму, за якою збільшенню відносного показника відповідає збільшення якості продукції. Якщо задано граничне значення і-го показника якості продукції тоді:

Коли значення відносних показників якості обладнання про­тилежно відхиляються від одиниці — застосовують засіб оцінки рівня якості обладнання узагальнюючим показником який має відношення до сукупності якостей, що його визначають:

 

Де — коефіцієнт вагомості і-го показника.

Можливо також використання середнього зваженного геоме-

тричного показника якості продукції якщо різниця між суттєва.

Для визначення коефіцієнтів вагомості застосовують аналі­тичні засоби. Аналітични засоби засновані на використанні співвідношення між конструктивно-технологічними показника­ми і накопиченими статистичними данними про технологічну та економічну ефективності обладнання в процесі його експлуа­тації. Зокрема, застосовуються регресивні залежності і засоби

еквівалентних співвідношень, що засновані на побудові наближе­них залежностей узагальненого показника якості (тобто показ­ника, за яким визначається якість продукції (обладнання) від об­раних поодиноких (групових) показників якості для відповідних видів продукції. Пошукові коефіцієнти вагомості визначають як коефіцієнти регресії (напр. при недостатній кількості інформації) використання обчислювальних методів. Стандарти регламенту­ють процедуру формулювання мети експертної оцінки, засоби формування робочої та експертної груп та правила опитування експертів, методи обробки значень експертних оцінок для визна­чення показників узгодженності індивідуальних висновків та уза­гальненого погляду експертних груп.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 125. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия